Často kladené otázky - obecné

Není. Do NEBANKY se může zaregistrovat úplně každý a také bezplatně využívat náš organizér financí. Jestliže však chcete prostřednictvím NEBANKY investovat anebo získat peněžní prostředky, pak platí podmínka dosažení minimálního věku 18 let.
K základní registraci vám postačí jen email a heslo.
Pro výběr nejvhodnější investice je nutné o ní získat maximální množství transparentních a otevřených informací. Abychom vám všechny informace mohli poskytnout, potřebujeme k tomu vaše prohlášení, že takto získané informace nebudou použity nikde jinde. Proto je registrace na stránkách NEBANKY nezbytná, abyste nám toto prohlášení mohli poskytnout.
Při rozbití PC nebo telefonu se nestane vůbec nic. Data jsou ukládána na servery s nejvyšším stupněm zabezpečení. Přestože nejsme banka, datové zabezpečení máme na stejně vysoké úrovni.
Partner půjčuje přímo klientovi a mezi nimi existuje přímý smluvní vztah. NEBANKA zde vystupuje pouze jako zprostředkovatel obchodu a veškerých souvisejících služeb.

Často kladené otázky - pro investora

Kdokoli, kdo dosáhl 18ti let a má volné finanční prostředky.
Standardně je nejnižší částka 10 000,- Kč, nejvyšší záleží jen na vás. Může se stát, že kritéria jednotlivých investičních projektů mohou být nastavena jinak.
Investoři si vybírají z nabízených projektů. U každého projektu je vidět stav naplnění projektu investicemi. Na naplnění projektu je vymezená doba. Pokud se po tuto dobu projekt nenaplní investicemi, investorům se vrací peníze zpět, nebo je mohou použít do jiného projektu.
Po zřízení uživatelského účtu bude třeba ještě pár informací doplnit. Přece jen jde o peníze. Poté si vyberete projekt, napíšete částku, kterou chcete investovat, potvrdíte smluvní podmínky a vygeneruje se vám platební příkaz. Po uhrazení peněz na úschovní účet projektu, jste investor. Pokud se projekt nepovede naplnit investicemi, peníze se vám vracejí zpět na váš účet. Vše bez jakýchkoli poplatků
Ano. Libovolně. Omezení plyne jen z vašich finančních možností. Naopak. Doporučujeme vám, diverzifikovat vaše investice do více projektů. Vytvořit si vlastní investiční portfolio.
U každého projektu je políčko s procentem zajištění. Toto číslo znamená, do jaké výše vaší jistiny je NEBANKA schopná garantovat vymožení jistiny v případě nesplácení.
Obecně platí, že čím je investice lépe zajištěná a klient, který si půjčuje má vyšší rating, tím má investice nižší výnos. Rating je stanoven výpočtem na základě predikce schopnosti klienta splácet své závazky v poměru k výši a výnosu investice. Rating je stanoven množstvím hvězdiček od půlky* do *****. Jako u hotelu. Čím více, tím lépe. Takže pro příklad projekt, který má nejvyšší rating a 100% zajištění může mít výnos pro investora 4,8% p.a.. Naopak projekt zajištěný 0% s ratingem * může mít výnos i 30% p.a. Často se ovšem stává. Že rating je ** až ***, ale zajištění 100%. V tomto případě má investor „garantovaný“ návrat jistiny, ale zároveň zajímavý výnos např. 15-18%.
Soustřeďuje projekty od klientů, kteří si chtějí půjčit peníze, dbá na dodržení vyplnění všech potřebných údajů pro určení bonity klienta a zajištění investice, řeší zástavy na majetku klienta, stanovuje nezávazný rating klienta, zařizuje distribuci peněz oběma směry (investor – klient) v případě pozdního splácení vystavuje pokuty a v případě nesplacení vymáhá pro investora prostředky do výše zajištění.
Příjmy investora z účasti na projektech podléhají zdanění ve smyslu ust. § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Základem daně je tedy celý příjem obdržený z participace na projektu, snížený o částku poskytnutých prostředků na danou participaci. Každý investor má povinnost podat daňové přiznání sám, a to do 1. dubna následujícího roku. NEBANKA každému investorovi nahraje do jeho uživatelského účtu, do 1.3. následujícího roku, výpis s výší příjmů investora.

Často kladené otázky - pro klienta

každá fyzická osoba samostatně výdělečně činná nebo fyzická osoba podnikající podle jiného než živnostenského zákona a každá právnická osoba
U anuitního splácení se platí měsíčně podíl z jistiny i podíl úroku. Tento typ splácení je vhodný například pro nákup stroje, který začne vydělávat v okamžiku pořízení. Je samozřejmě také nejlevnější (platíte za něj nejnižší úrok). Další možnost je měsíční splátka úroku a vrácení jistin na konci období (dražší než anuitní splácení), nebo splátka úroku měsíčně a jistina na konci (dražší než měsíční úrok). Nejdražším typem a samozřejmě nejméně atraktivním je splacení jistin včetně úroku na konci období. Toto je vhodné například pro developery – peníze až po prodeji realit.
Od vyplnění, schválení a uveřejnění projektu je stanovena doba, po kterou je možné skládat se na investici stanovena na 30 dnů. Pokud je projekt dostatečně atraktivní, můžete mít peníze druhý den po uveřejnění.
Mnoho faktorů. Hlavní je množství informací, které poskytnete pro určení ratingu a zajištění. Podle informací se pak také určuje úrok. Čím vyšší úrok a zajištění, tím rychlejší peníze. Čím více informací o projektu, tím lépe si investor udělá obrázek o svém investování. Roli hraje způsob splácení. Měsíční splátka úroku je lepší než roční. Splátka s úrokem na konci musí být u opravdu atraktivní investice, aby probudila investorský zájem. Dalším faktorem je doba půjčení. Čím kratší doba, tím atraktivnější. Doporučujeme si půjčit na krátkou dobu, řádně splácet úrok, zaplatit jistinu v termínu. Tím se otevírá možnost na další financování, za lepších podmínek a s vysokou atraktivitou.
Tým odborníků z NEBANKY je připraven, pomoci s vyplněním potřebných dokumentů a poradit, jak správně projekt připravit a odprezentovat, jak zvýšit jeho atraktivitu pro investory.